Bonaire

Luchtvaartregelgeving Caribisch Nederland niet op orde

Den Haag – De luchtvaartwet- en regelgeving voor Caribisch Nederland is verouderd of ontbreekt op sommige onderwerpen volledig. “Daarmee wordt niet voldaan aan internationale eisen”, zo staat te lezen in Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV) voor 2023-2026.

“Zonder duidelijke regels is toezicht niet mogelijk en is de veiligheid in de kern niet volledig geborgd. Dit vraagt om een gerichte inhaalslag en modernisering op meerdere terreinen. De ontwikkeling van regelgeving en het vaststellen daarvan vormt daarbij de basis. Maar ook het implementeren van effectief toezicht in het Caribisch gebied op basis van die regelgeving behoeft aansluitend nadere uitwerking en uitvoering”, aldus het rapport.

Specifieke aandacht is vereist veiligheid in relatie tot: luchtverkeersdienstverlening;, professioneel ongevallenonderzoek, inrichting van luchthavens, ontwerp van vliegroutes en uitvoering van reddingsoperaties. “Deze aandachtpunten zijn door de lokale omstandigheden in Caribisch Nederland anders dan in Europees Nederland en vragen een bijzondere invulling.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.