Bonaire

“Arrogant” PDB drijft UPB en MPB in elkaars armen

Kralendijk – Hoewel de UPB en MPB elkaar tijdens de verkiezingscampagne flink in de haren zijn gevlogen, hebben de partijen dit weekend de bereidheid uitgesproken hun coalitie te prolongeren.

Het lijkt erop dat oppositiepartij PDB, winnaar van de verkiezingen, ze in elkaars armen heeft (terug) gedreven. De MPB verwijt de PDB “arrogantie” en beschuldigt leider Clark Abraham ervan afspraken te hebben geschonden en onwaarheden naar buiten te hebben gebracht. UPB uitte eerder al kritiek op de PDB omdat zij over de coalitievorming wilde onderhandelen terwijl zij de verkiezingsuitslag aanvocht, in de hoop een 4e (rest)zetel toebedeeld te krijgen.

De stembusuitslag bleef echter zoals die was: 3 zetels voor de PDB, 3 voor de UPB, 2 voor de MPB en 1 voor M21. Daardoor was het akkoord dat de PDB al wel met M21 had gesloten onvoldoende voor een meerderheid. In een schriftelijke verklaring spreekt de MPB het verwijt van PDB-leider Abraham tegen al voor de verkiezingen met de UPB te hebben afgesproken samen door te besturen.

Verklaring MPB

Tijdens de laatste verkiezingen hebben de Partido Demokrat (DP) en de UPB beiden drie zetels behaald. De MPB heeft het initiatief om een regering te vormen, overgelaten aan de twee partijen die de meeste zetels hebben behaald. De oriëntatiecommissie van de MPB heeft een uitnodiging ontvangen om, om de tafel te zitten met de DP en met de UPB. Onze oriëntatiecommissie heeft allereerst met de DP om de tafel gezeten en op dinsdag 21 maart met de UPB

Tijdens de bijeenkomst met de DP heeft de MPB-commissie haar voorkeur uitgesproken voor een bepaalde portefeuille en werd door de DP te kennen gegeven daarmee terug te zullen moeten in eigen kring. Tijdens de bespreking gaf de DP-commissie aan niet inhoudelijk over wat dan ook te willen praten, als er geen exclusiviteit zou zijn, wat inhoudt dat de DP-commissie eist dat de MPB alleen maar met de DP zou mogen onderhandelen en met geen enkele andere partij  zou mogen praten. Dit terwijl de DP zelf al verschillende pogingen heeft gedaan om met de UPB te praten en ook een akkoord heeft ondertekend met M21. Voor de MPB was dit geen optie, omdat wij publiekelijk hebben verklaard open te staan om met alle partijen te praten. De DP-commissie heeft echter aangegeven niet verder te willen praten, als er geen exclusiviteit zou zijn.

De wijze waarop wij zijn behandeld, ervaren wij als MPB als een gebrek aan gelijkwaardigheid. Al heeft de DP meer zetels dan de MPB, gelooft onze partij dat welke regering ook gevormd wordt, dit dient te geschieden op basis van respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Ondanks de exclusiviteitseis van de DP, hebben wij te kennen gegeven bereid te zijn om verder te praten met de DP op basis van onderling begrip, maar zonder exclusiviteit.

Aan het eind hebben de twee commissies aan tafel met elkaar afgesproken dat men zich zou houden aan een “media-stilte”, maar aangezien de leider van de DP heeft besloten om naar buiten te treden en publiekelijk uitspraken te doen die niet stroken met de waarheid, vinden wij het correct om openheid van zaken te geven.

De MPB-commissie heeft ook met de UPB om de tafel gezeten en het algemene gevoel onder alle commissieleden was dat het een plezierig gesprek was, met respect voor elkaar. Wij ontkennen met nadruk dat de MPB en de UPB al voor de verkiezingen een akkoord hadden, zoals de DP-leider insinueert.

Commissielid Din Domacasse: “Persoonlijk was ik meer geneigd om met de Partido Demokrat samen te werken, maar door de manier hoe wij werden behandeld tijdens de bespreking, kreeg ik het gevoel dat wij als MPB niet werden gezien als een serieuze optie om mee te onderhandelen, maar meer als het vijfde wiel aan de wagen”.

Hennyson Thielman: “Na de evaluatie van de vergaderingen met de DP en met de UPB, zijn alle kandidaten op de kandidatenlijst van de partij tot de conclusie gekomen, dat wij door zullen gaan met onderhandelen met de UPB, als gelijkwaardige partner, om te trachten tot een coalitieakkoord te komen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.