Grenscommissie voor Nederlands en Frans Sint Maarten

Den Haag – Er komt een gezamenlijke grenscommissie voor de grens tussen Nederlands en Frans Sint Maarten.

Dat blijkt uit het besluit van de Rijksministerraad minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra het groene licht te geven voor het sluiten van een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek betreffende de afbakening van de grens op Sint Maarten. Over de kwestie wordt al eeuwenlang gesteggeld.

Het verdrag voorziet tevens in een regeling voor de instandhouding en het onderhoud van de grens, de wederzijdse rechten van burgers in (grensoverschrijdende) binnenwateren, de rechtspositie van door het Verdrag geraakte natuurlijke- en rechtspersonen en de oprichting van een gezamenlijke grenscommissie. Aangenomen.

Hoekstra zal het verdrag sluiten en het voorstel tot goedkeuring van het verdrag voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk voorleggen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.