Geen ESF-geld voor Caribisch Nederland, toch hulp

Den Haag – Hoewel behorend tot het Nederland komen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet in aanmerking voor bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds, de zogeheten ESF+ middelen.

De bijzondere gemeenten kunnen dan ook geen beroep doen op de 15,8 miljoen die het kabinet de komende vier jaar uittrekt voor voedselhulp, kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten ten behoeve van kwetsbare gezinnen. Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten komt daarom met een aparte regeling voor de BES-eilanden.

“Ik stel vanzelfsprekend ook extra gelden beschikbaar om de inwoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op een gelijke wijze op dit onderwerp te kunnen ondersteunen. De ESF+ middelen zijn niet beschikbaar voor Caribisch Nederland, maar ik geef Caribisch Nederland minimaal een vergelijkbaar aandeel voor voedselhulp en voedselzekerheid”, schrijft de bewindsvrouw vandaag aan de Tweede Kamer.

“Dit voorjaar ga ik in gesprek met de nieuwe bestuurscolleges over wat de eilanden aanvullend nodig hebben voor de aanpak van armoede en schulden. Ik pak daarbij met urgentie dit onderwerp op en stuur erop dit onderwerp structureel in te bedden in de genoemde aanpak armoede en schulden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bij de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023 informeer ik uw kamer voor het zomerreces over uitkomst van de gesprekken met de openbare lichamen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.