Wijziging WolBES en FinBEs vertraagd

Den Haag – Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen BES (FinBES) lopen vertraging op. Het gaat staatssecretaris Van Huffelen niet lukken deze voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aan te bieden zoals ze eerder wel heeft beloofd.

De aanpassing van de twee wetten is nodig om de bestuurlijke verhoudingen tussen de regering en ministeries en de openbare lichamen effectiever te maken, onder meer door te snijden in bureaucratie. Bij het ontwerpen van de wetten in de aanloop van 10-10-10 was aan Haagse kant het ontbreken van vertrouwen in de capaciteiten van de lokale bestuurders leidend.

De wijziging van de WolBES en FinBES vergt sowieso geduld. Al in 2019 verschenen twee rapporten -waarvan een van de Raad van State – dat beide dringend op de schop moesten.

Lees hieronder de brief van Van Huffelen

Zoals ik al eerder in mijn brief d.d. 7 maart 20221 heb aangegeven streeft het kabinet naar een gelijkwaardiger voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland. Om dit te bereiken wordt ingezet op het verdergaand toepassen van het principe van ‘comply or explain’. Dit principe vormt eveneens één van de uitgangspunten op basis waarvan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen BES (FinBES) wordt vormgegeven.

Bij schrijven d.d. 15 december 2022 heb ik u geïnformeerd over de aanleiding tot, de algemene uitgangspunten bij en de inhoud van dit wetsvoorstel.2 In deze brief heb ik voorts aangegeven dat het wetsvoorstel zich bevindt in de consultatiefase. Deze consultatiefase is bijna afgerond, waarna het wetsvoorstel de officiële internetconsultatie ingaat. Tijdens deze periode van 8 weken zullen ook de openbare lichamen (nogmaals) de gelegenheid krijgen op het wetsvoorstel te reageren (conform artikel 209 van de WolBES).

Ik wil met het consulteren van de openbare lichamen, de departementen en de verschillende stakeholders zorgvuldig te werk gaan. In verband hiermee zal de officiële internetconsultatie pas op zijn vroegst in april 2023 starten. Daardoor is het niet meer mogelijk om het wetsvoorstel vóór het zomerreces bij uw Kamer in te dienen. Hieraan voorafgaande dient het wetsvoorstel immers ook nog aan de Raad van State te worden voorgelegd. Ik streef ernaar om het wetsvoorstel na het zomerreces aan uw Kamer aan te bieden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.