Project schoolmaaltijden ook voor Caribisch Nederland

Den Haag – Scholen in Caribisch Nederland kunnen ook de komende jaren rekenen op rijkssubsidie voor het verstrekken van schoolmaaltijden. Vandaag kondigde minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma aan jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor scholen in heel Nederland.

In zijn brief aan de Tweede Kamer wijdt de bewindsman een passage aan Caribisch Nederland: “De middelen zijn vanzelfsprekend ook beschikbaar voor de leerlingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ik kies daar wel voor een andere aanpak, omdat ik het belangrijk vind aan te sluiten bij bestaande duurzame initiatieven. Voor Caribisch Nederland is vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind vorig jaar €250.000,- beschikbaar gesteld voor schoolmaaltijden. Op dit moment is mijn ministerie samen met de ministeries van SZW en BZK in gesprek met de openbare lichamen en de scholen over de manier waarop we het aanbod daar zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoeften van de eilanden. We zijn van plan om verder te gaan met wat er nu al loopt en in gang wordt gezet”, aldus Wiersma.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.