Sint Maarten

Nederland na Irma genereus voor verwoest Sint Maarten, maar ook horkerig

Den Haag – De hulp van Nederland aan Sint Maarten na orkaan Irma was “genereus”, maar de wijze waarop die werd aangeboden getuigde niet van empathie en sensitiviteit. Dat blijkt uit een zogeheten ‘beleidsdoorlichting’ naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Nederlandse betrokkenheid bij de wederopbouw.

“De brief waarin de genereuze steun werd aangekondigd, had meer medeleven kunnen betuigen met een volk, inclusief zijn leiderschap, dat op dat moment geen dak boven zijn hoofd had en verstoken was van de meest elementaire sociale voorzieningen en economische infrastructuur”, aldus de onderzoekers. Nederland stelde 550 miljoen euro beschikbaar, maar wantrouwde de lokale bestuurders en legde eenzijdig vergaande voorwaarden op die niets hadden uit te staan met de ramp. De Nederlandse houding leidde de val in van de Sint Maartense regering.

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties schrijft aan de Tweede Kamer zich de kritiek aan te trekken: “Ik ben van mening dat goede communicatie tussen de landen in het Koninkrijk essentieel is. We kunnen alleen concrete resultaten voor mensen bereiken als we ons beter tot elkaar verhouden en onderling nauwer samenwerken. Wederzijds vertrouwen, wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij cruciaal en brengt over en weer verplichtingen met zich mee. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn beleid.”

Klik HIER voor de beleidsdoorlichting en de reactie van Van Huffelen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.