Vrees voor tweedeling in kinderopvang Caribisch Nederland

Den Haag – De nieuwe Wet kinderopvang BES kan aanzetten tot een tweedeling tussen kinderen van ouders met een laag tot gemiddeld inkomen en kroost van rijke ouders. Daarvoor vreest GroenLinks.

Kinderopvangcentra die gebruik maken van de in de wet opgenomen vergoeding moeten voldoen aan (kwaliteits)voorwaarden en zijn verplicht zich aan de door het ministerie vastgestelde tarieven te houden. Aanbieders van kinderopvang die geen beroep doen op de door de overheid te verstrekken vergoeding hoeven niet aan de daaraan verbonden voorwaarden te voldoen en kunnen zelf hun tarieven te berekenen. GroenLinks vraagt zich af of dit een risico op segregatie met zich meebrengt.

Ook andere partijen hebben veel vragen over het wetsvoorstel, zo blijkt uit de schriftelijke voorbereiding op de plenaire behandeling. De ChristenUnie wil bijvoorbeeld weten waarom het kabinet, tegen de ambtelijke adviezen in, vasthoudt aan een ouderbijdrage in de kosten van kinderopvang.

Lees HIER alle vragen over het wetsvoorstel

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.