Ministerraad: Caribische studenten krijgen voor aankomst in Nederland BSN

Den Haag – De Ministerraad heeft vandaag besloten dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN te verstrekken. Vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk is jarenlang vergeefs gevraagd om administratieve hindernissen voor studenten weg te nemen. Pas nadat Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in 2020 met zijn rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ het kabinet opriep in actie te komen, kwam het kabinet in beweging.

Door het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen kunnen zij bij het aanvragen van studiefinanciering via DUO meteen een BSN kunnen krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de studenten tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het besluit wordt nu eerst voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Ook moet DUO nog de systemen aanpassen.

Met een BSN kunnen studenten alle zaken met de overheid en andere instanties waar een BSN voor nodig is, online regelen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een DigiD, toeslagen en het maken van een afspraak bij de gemeente voor inschrijving in de BRP. Op die manier kunnen studenten zich voor de komst naar Nederland voorbereiden en na aankomst zaken sneller regelen. Het bespaart ze veel bureaucratische rompslomp waardoor zij hun aandacht kunne richten op de start van hun studie.

De wijziging geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben of daaraan gelijkgesteld. Caribische mbo-studenten die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook vóór aankomst in Nederland het BSN. Het reisrecht, bekend als het studentenreisproduct dat zij ontvangen, wordt ook gezien als studiefinanciering.

Voor studenten die in augustus of september dit jaar starten met de studie in Nederland is het niet mogelijk de wijziging op tijd door te voeren. Zij krijgen als tijdelijke regeling een BSN na inschrijving in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De Rijksoverheid gaat zich inspannen om in individuele gevallen de knelpunten weg te nemen die bij Caribische studenten leiden tot vertraging bij de inschrijving in de BRP.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.