UNKOBON vraagt gemeenten solidair te zijn met BES-eilanden

Kralendijk – Consumentenorganisatie UNKOBON roept gemeenten in Europees Nederland op zich solidair te verklaren met Bonaire, Sint Eustatius en Saba door er bij de regering op aan te dringen ook voor Caribisch Nederland een sociaal minimum vast te stellen.

Unkobon is daarvoor een samenwerking aangegaan met de De Goede Zaak, een organisatie die campagnes voert tegen onrecht en zichzelf “bondgenoot van progressief Nederland” noemt. Gemeentebesturen hebben het verzoek gekregen een brief naar het kabinet te sturen met de volgende strekking:

Geachte leden van het Kabinet, Minister Schouten en Staatssecretaris Van Huffelen,

Al twaalf jaar wachten de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op de invoering van een menswaardig sociaal minimum. Zoals de bevolking op Texel, Ameland en Schiermonnikoog kan rekenen op de afgesproken ondergrens, zo moet ook de bevolking van de voormalige koloniën en huidige bijzondere gemeenten van Nederland dat kunnen.

De door u ingestelde Commissie Sociaal Minimum BES stuurt uiterlijk in oktober haar bevindingen naar de Tweede Kamer. Wij verzoeken het Kabinet, in solidariteit met onze collega-gemeenten, om van die bevindingen vervolgens snel werk te maken.

Wij spreken ons uit namens de gemeente <naam van uw gemeente> voor een menswaardig sociaal minimum voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Hoogachtend, <naam van uw gemeente>

UNKOBON gaat intussen door met het voorbereiden van een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden om de invoering van een sociaal minimum af te dwingen.

Lees HIER meer over campagne van De Goede Zaak

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.