Den Haag ‘monitort’ tarieven luchtverkeersleiding Curaçao

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘monitort’ de tarieven van de luchtverkeersleiding van Curaçao, staat te lezen in de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“Wij bekijken jaarlijks of de tickets vanaf Bonaire naar Curaçao niet te veel stijgen. Als dat wel het geval is, dan kunnen wij een kleine subsidie betalen om de tarieven te matigen en de tickets betaalbaar te houden voor de inwoners van Bonaire”, licht een woordvoerder van het ministerie toe.

In de uitvoeringsagenda staat onder meer ook: “Luchtvaart is voor Caribisch Nederland vitaal voor de economie, voor het vervoer van bewoners en goederen, voor het toerisme en voor ziekenvervoer. Om de bereikbaarheid van de eilanden te waarborgen ligt er ook de opgave voor de luchtvaartthema’s: veilig, verbonden, leefomgeving, duurzaam. Deze opgave krijgt een vertaling in een brede uitvoeringsagenda voor de eilanden.”

“Het Rijk draagt bij aan (betaalbare) bereikbaarheid van Caribisch Nederland voor het bevorderen van de lokale economie en het sociaal perspectief. Voor Saba en Sint Eustatius verkent de Rijksoverheid of een openbare dienstverplichting op de routes naar Sint Maarten bijdraagt aan bereikbaarheid. Daartoe bereidt de minister van Infrastructuur en Waterstaat eerst een wetswijziging voor om een instellingsgrondslag te creëren. Simultaan wordt met belanghebbenden de financierbaarheid onderzocht.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.