Sint Eustatius stap dichterbij terugkrijgen budgetrecht

Den Haag – Sint Eustatius is nog slechts één laatste stap verwijderd van het terugkrijgen van het budgetrecht. Staatssecretaris Van Huffelen bericht de Tweede Kamer vandaag dat regeringscommissaris Francis heeft bevestigd dat het “normenkader en de werkprocessen” tijdig zijn vastgesteld.

“Ik wil de regeringscommissaris en alle betrokkenen bedanken voor hun inzet en de behaalde resultaten. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verbetering van het financieel beheer van het openbaar lichaam. De komende maanden zal het openbaar lichaam verder gaan met de versteviging van het financieel beheer”, aldus Van Huffelen.

De bewindsvrouw schrijft op korte termijn met de leden van de nieuwe Eilandsraad en de (nog te benoemen) gedeputeerden in gesprek te gaan om hun commitment te krijgen voor de uitvoering van de resterende verbeterpunten. Alvorens het budgetrecht bij Koninklijk Besluit terug te geven, krijgt de nog wel Kamer 2 weken de gelegenheid te reageren.

Lees HIER de brief van regeringscommissaris Francis

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.