Deur op een kiertje voor Bonlab

Den Haag – Het lot van Bonlab lijkt nog niet definitief te zijn bezegeld. Het afgelopen jaar heeft het ministerie van VWS via zijn dependance ‘Zorg en Jeugd Caribisch Nederland’ aangestuurd op sluiting van Bonlab. Door de laboratoriumzorg te concentreren bij Mariadal kan op kosten worden bespaard.

Het Bestuurscollege en de Eilandsraad hebben herhaaldelijk hun bezwaren kenbaar gemaakt, maar verantwoordelijk staatssecretaris Maarten Ooijen weigerde een gesprek. ZJCN besloot het contract met Bonlab per 1 juni te beëindigen. Aanhoudend protest vanuit het OLB leidde er toe dat werd besloten tot het instellen van een gezamenlijke commissie die de toekomst van de laboratoriumzorg in kaart moet brengen.

In reactie op vragen van de Tweede Kamer antwoordt Van Ooijen vandaag afhankelijk van

de afspraken die hij met het BC zal maken voor juni een besluit zal nemen over het continueren van het van ZJCN met Bonlab contract en voor hoe lang dit zal zijn.

Lees HIER alle antwoorden en vragen over Bonlab

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.