Bonaire: UPB zet winnend PDB in wachtkamer en praat eerst met andere partijen

Kralendijk – De UPB, die bij de eilandsraadsverkiezingen van vorige week forse stemmenwinst boekte, gaat vooralsnog niet in op de uitnodiging van de PDB een verkennend gesprek te voeren over de mogelijkheden een coalitie te vormen.

Reden voor de UPB om de qua stemmen grootste partij in de wachtkamer te zetten, is het verzoek van de democratische partij om een hertelling. “Daar heeft de DP recht op, maar een hertelling zal tijd in beslag nemen. Dit standpunt van de DP brengt met zich mee dat het geen enkele zin heeft op dit moment besprekingen te houden met de partij, aangezien zij een ander beeld hebben van de verdeling van de zetels”, laat de UPB vandaag in een persbericht weten.

De UPB benadrukt dat “geen enkele politieke partij de absolute meerderheid heeft wat met zich meebrengt, dat de bewering dat er verandering in de regering moet komen, nergens op gebaseerd is. Een meerderheid om verandering te bewerkstelligen gaat uit van 5 zetels in de eilandsraad. Geen enkele partij heeft die gekregen.” PDB en UPB hebben elk 3 zetels, de MPB 2 en M21 1. De eerste kwam enkele tientallen stemmen tekort om in aanmerking te komen voor een restzetel en heeft officieel om hertelling verzocht. Volgens de PDB is “een ernstig vermoeden gerechtvaardigd dat bij een of meer stembureaus zodanige vergissingen zijn gemaakt dat deze van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn.”

De PDB heeft inmiddels een commissie samengesteld onder leiding van Arjen de Wolff waarvan het bedoeling is verkennende gesprekken met de drie andere partijen te voeren. De UPB zegt “alle besprekingen met de PDB op te schorten tot het moment dat zij tevreden zijn met de resultaten van de verkiezing.” Om “geen tijd te verliezen” wil de UPB al wel MPB en M21 in gesprek om te verkennen of er mogelijkheden zijn voor een coalitie-akkoord. “De UPB hoopt op begrip, omdat wij overtuigd zijn dat ons eiland niet gebaat zal zijn bij een lange wachttijd voor het vormen van een nieuwe regering.” Het onderhandelingsteam van de partij wordt geleid door Ramonsito Booi.

M21 had geen bedenktijd nodig om in te gaan op de uitnodiging van de PDB. Daisy Coffie tekende vrijwel per omgaande een samenwerkingsakkoord met Clark Abraham.

Update:

De MPB laat vandaag (maandag) weten te zijn benaderd door de PDB, UPB en M21, maar van mening te zijn dat het gezien de uitslag aan die eerste twee is om te proberen het eens te worden over een coalitie. Maar, voegt de partij eraan toe, de MPB staat open voor een gesprek met “eenieder die herkent wat onze partij de afgelopen 4 jaar gedaan heeft, en die een coalitie wil vormen met MPB.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.