Van Huffelen: Salariskorting CAS-landen “zorgvuldig” tot stand gekomen

Den Haag – “Ja” antwoordt staatssecretaris Van Huffelen op de vraag van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren of de tijdens de coronacrisis opgelegde loonkorting in de (semi)publieke sector op Curaçao, Aruba en Sint Maarten de draagkracht van de betrokken werknemers “disproportioneel” kan hebben aangetast. Maar voegt de bewindsvrouw eraan toe: “De keuze voor een generieke korting op alle salarissen is door de landen zelf gemaakt.”

 Van Huffelen verzet zich tegen de suggestie van de PvdD dat Nederland onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van de afspraak over de looningreep en misbruik heeft gemaakt van de noodsituatie waarin de landen verkeerden.

Lees HIER de vragen en antwoorden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.