Kamer verliest geduld: Hoe staat het met Rijkswet Aruba financieel toezicht?

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties begint haar geduld te verliezen en wil van staatssecretaris Van Huffelen wel eens horen hoe het ervoor staat met de Rijkswet Aruba financieel toezicht.

Het wetsvoorstel is in februari 2022 ingediend. In mei hebben de Staten van Aruba en de Tweede Kamer commentaar geleverd en vragen gesteld. Die dienen formeel door de Rijksministerraad te worden beantwoord, maar daarvoor moet Van Huffelen het eerst eens worden met de regering van Aruba. Het kabinet Wever-Croes ligt echter, zich gesteund wetend door de Statenfractie van de MEP, dwars.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.