Curacao

Moties verwacht over teruggeven budgetrecht Statia

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties houdt er serieus rekening mee dat zij morgen in het debat onvoldoende gerustgesteld wordt door staatssecretaris Van Huffelen over het tempo waarin de bewindsvrouw het Eilandsbestuur van Sint Eustatius het budgetrecht wil teruggeven.

Om die reden is – onder voorbehoud – aansluitend aan het commissiedebat een zogeheten tweeminutendebat in de plenaire zaal aan de agenda toegevoegd. Dat gebeurt doorgaans als partijen hebben aangegeven moties te willen indienen. In dit geval zullen dat de VVD en het CDA zijn die er zeker van willen zijn dat Statia aan alle criteria voldoet alvorens het budgetrecht wordt teruggegeven.

Het College financieel toezicht merkte vorige week op dat “nog niet alle maatregelen uit het in 2018 opgestelde plan van aanpak ter verbetering van het financieel beheer zijn afgerond.” Het teruggeven van het budgetrecht is een belangrijke stap op weg naar volledig herstel van de lokale democratie nadat het eilandbestuur 5 jaar geleden door de regering naar huis werd gestuurd wegens “schromelijke taakverwaarlozing”.

Het commissiedebat begint woensdag om 10.30 uur en duurt vermoedelijk tot 12.00 uur. Het onder voorbehoud ingeplande tweeminutendebat staat voor 12.05 uur in de Kameragenda.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.