Cft opnieuw kritisch over financieel beheer Bonaire

Kralendijk – De begrotingen 2022 en naar alle waarschijnlijkheid ook die van 2023 van Bonaire bieden net als die in voorgaande jaren onvoldoende realistische informatie op basis waarvan de Eilandsraad zijn controlerende taak kan uitoefenen, het Bestuurscollege kan bijsturen en het College financieel toezicht zijn taken naar behoren kan doen.

Over de uitvoeringsrapportage tot en met het 4e kwartaal bestaat zo veel onzekerheid dat niet vast te stellen is of de overheid het jaar 2022 met een overschot of een tekort heeft afgesloten. Het Cft tast in het duister omdat een adequate toelichting aanvankelijk geheel ontbrak en na een rappel slechts in beperkte mate is nagestuurd. Intussen heeft Bonaire – niet voor de eerste keer – een nieuw verbeterplan voor het financieel beheer.

Lees HIER het gehele oordeel van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.