Bonaire

Bonaire stelt invoering afvalwaterheffing onder druk kortgeding uit

Kralendijk – Onder druk van een door BONHATA aangespannen kortgeding heeft het Bestuurscollege de invoering van een nieuwe Afvalwaterverordening uitgesteld van 1 januari jl. naar 1 oktober.

Bij de mondelinge behandeling van het kortgeding is alleen de ingangsdatum besproken omdat het OLB te elfder ure met een voorstel kwam om de inwerkingtreding van de afvalwaterheffing uit te stellen tot 1 oktober 2023. Het erkende daarmee dat de invoering overhaast heeft plaatsgevonden. Dat is op zichzelf bijzonder aangezien bij de bouw van de afvalwaterzuivering de plicht is aangegaan om een afvalwaterheffing in te voeren.

De tweede grief van Bonhata over de hoogte van het tarief specifiek voor hotels en restaurants, wordt in april of mei behandeld bij de rechtbank in een zogenaamde bodemprocedure.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.