Partij voor de Dieren dwingt Kamerdebat af over nieuwe milieuregels BES

Den Haag – Het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ is in de week van 20 maart onderwerp van een plenair (tweeminuten)debat.

Dat gebeurt op verzoek van Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Die is kennelijk niet tevreden met de antwoorden die staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gegeven in de schriftelijke vragenronde. Aan het besluit wordt al vijf jaar gesleuteld. Het was de bedoeling dat het op 1 januari van kracht zou worden maar Heijnen vond een uiterst kritische Van Raan op haar pad. Tweeminutendebatten stellen Kamerleden in de gelegenheid moties in te dienen.

Met het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) worden milieuregels vastgesteld voor bedrijven in Caribisch Nederland. Het besluit bevat daarnaast regels over de milieu effect rapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving.

Lees HIER ‘Milieuwinst door nieuwe regels’

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.