Bonaire

Cft: Curaçao begroot te conservatief

Willemstad – De door de Staten vastgestelde begroting 2023 staat ver van de realiteit. Inkomsten zijn tot 100 miljoen te laag ingeboekt en uitgaven tientallen miljoenen te hoog.

Volgens het College financieel toezicht is Curaçao daarom anders dan het zelf stelt wel degelijk in staat al dit jaar een begin te maken van het de wettelijk verplichte compensatie van eerdere tekorten en zo de overheidsschuld van 4,2 miljard gulden terug te dringen.

Hoewel minister van Financiën Javier Silvania hoog opgeeft van zijn eigen prestaties, is het Cft uiterst kritisch in zijn oordeel over de begroting. Het college heeft een 11 pagina’s lange brief nodig om aan te geven wat er aan de begroting mankeert. Verbetering van het financieel beheer zit er op korte termijn niet in: Silvania heeft daar naar eigen zeggen nog tot 2026 voor nodig.

Saillant is dat het kabinet Pisas er op voorhand vanuit gaat dat de per 10 oktober opeisbare coronalening van ruim 900 miljoen door Nederland wordt geherfinancierd. De onderhandelingen daarover zijn nog maar net begonnen.

Lees HIER de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.