Eeuwenoud grensconflict Sint Maarten beslecht

Den Haag – Het einde van het al eeuwen durende conflict over de landsgrens op Sint Maarten lijkt in zicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met Frankrijk een akkoord bereikt over de afbakening van de grens tussen Sint Maarten en Saint-Martin.

Dat kan althans worden afgeleid van de agenda van de Rijksministerraad van vandaag. Daarop staat het “Voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek”. De besluitvorming is echter aangehouden tot een volgende RMR. Volgens een woordvoerder van het ministerie vanwege “verdere uitwerking van technische details.”

In 1648 werd de opdeling van Sint Maarten in een Nederlands en Frans deel vastgelegd in het Verdrag van Concordia, maar omdat de grens niet overal was afgebakend ontstonden er regelmatig conflicten. Bijvoorbeeld bij Oyster Pond aan de oostzijde van het eiland dat pas later is ontwikkeld. Tussen de regeringen en de eilandbesturen werd de afspraak gemaakt in afwachting van het definitief vast stellen van de grens de status quo te handhaven.

In 2016 vielen Franse gendarmes niettemin een Nederlands restaurant binnen om een verbouwing stil te leggen waarvoor geen vergunning zou zijn verstrekt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken protesteerde in Parijs. Onder druk van de Tweede Kamer werden de Fransen uitgenodigd om de grens alsnog in een verdrag vast te leggen, maar die hadden geen haast.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.