Sint Maarten

IT-systeem Belastingdienst Sint Maarten ligt al een week plat

Philipsburg – Het IT-systeem van de Belastingdienst op Sint Maarten ligt al een week plat. De storing wordt veroorzaakt door een verkeerd uitgevoerde beveiligingsupdate op 20 jaar oude servers. Besloten is deze voor nieuwe te vervangen.

Deze week baarde de Belastingdienst ook al opzien met een advertentie in de Landscourant waarin belastingdeurwaarder Thomas bekendmaakte een dwangbevel te willen uitreiken aan de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij NV “zonder vestigingsplaats” met de oproep de belastingschuld binnen 2 dagen te voldoen.

De kans op succes lijkt gering. De ALM is precies 20 jaar geleden met achterlating van een leger schuldeisers failliet verklaard. Hoe hoog de vordering is en of deze niet als oninbaar in de boeken staat is onbekend.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.