Kamer fluit Van Huffelen terug om budgetrecht Statia

Den Haag – Een meerderheid in de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties voelt er niet voor staatssecretaris Van Huffelen de vrije hand te geven het lokale bestuur van Sint Eustatius het budgetrecht terug te geven. Vandaar dat de commissie vandaag heeft besloten een debat in te lassen en de bewindsvrouw te verzoeken in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te zetten.

Dinsdag bleek uit de beantwoording door Van Huffelen van schriftelijke vragen uit de commissie dat het financieel beheer van het openbaar lichaam sterk verbeterd is, maar nog niet op alle punten. Desondanks dacht de staatssecretaris het groene licht van de Kamer te kunnen krijgen om het benodigde Koninklijke Besluit zo snel mogelijk na de eilandsraadsverkiezingen van 15 maart te laten tekenen.

Kamminga (VVD) en Van den Berg (CDA) hebben daar moeite mee. Beiden spraken hun vertrouwen uit dat de resterende verbeterpunten op korte termijn worden uitgevoerd, maar willen het zekere voor het onzekere nemen om te voorkomen dat het besluit op enig moment zou moeten worden teruggedraaid. Vandaar hun pleidooi voor een extra commissiedebat. Daar wilden Kuiken (PvdA) en Van Beukering (D66) niet aan uit vrees dat het proces naar herstel van de lokale democratie vertraging oploopt.

Vanwege de verdeelde geluiden in de commissie kwam het aan op een stemming. Daar hadden VVD, CDA en D66 op gerekend, want die hadden alle drie een extra fractielid opgetrommeld. Daardoor pakte de stemming nipt in het voordeel uit (6-5) van het voorstel van Kamminga/Van den Berg. Het commissiedebat vindt vermoedelijk meteen na het voorjaarsreces, in de week van 8 maart, plaats. Als Van Huffelen er dan in slaagt de zorgen weg te nemen, is er niets dat een snelle overdracht van het budgetrecht aan de nieuwe Eilandsraad in de weg staat.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.