Bonaire Brandstof Terminals doorbreekt stilte

Den Haag – Chief executive officer Jan Willem van Hoogstraten heeft zijn taken bij Bonaire Brandstof Terminal BV neergelegd. Formeel is hij per 1 februari opgevolgd door Walter Wattenbergh die tot dan voorzitter van de Raad van Commissarissen was.

Reden voor het vertrek van Van Hoogstraten is de gascrisis. Minister voor Energie en Klimaat Jetten heeft een beroep op hem gedaan te helpen de Nederlandse gasvoorraad op peil te houden nu vanwege de oorlog in Oekraïne geen gas meer van Rusland wordt betrokken. De directiewisseling is zojuist via de website van BBT officieel bekendgemaakt.

Daarmee doorbreekt BBT een langdurige stilte. Het bedrijf werd in april 2021 door het ministerie van EZK opgericht om de toevoer van brandstof op Bonaire veilig te stellen en de verduurzaming van de elektriciteitsproductie te bevorderen. Het kreeg tot nu toe in totaal 30 miljoen euro van het departement, maar daarvan is – zo erkent Wattenbergh –  behalve aan organisatiekosten en voorbereidende studies nog niet geïnvesteerd in een concreet project.

Zo bevindt het plan om nieuwe opslagtanks te bouwen zich nog op de tekentafel. In april moet het bouwplan klaar zijn. Daarna kan het onderzoek ten behoeve van de milieueffectrapportage starten. De kosten worden geschat op 15 tot 20 miljoen. Het tankpark komt te staan op het terrein van Bonaire International Airport. Met de bouw is zo’n twee jaar gemoeid. De ingebruikname staat voor eind 2025 gepland.

Een eerste bijdrage aan de verduurzaming van de stroomproductie krijgt dit jaar zijn beslag. Van de in aanbouw zijnde zonneweide van Contour Global zal BBT de helft kopen. Hiervoor wordt 10 miljoen van EZK verkregen subsidie aangewend. Gedachte achter deze constructie is dat de betrokkenheid van BBT een positief effect heeft op het gebruikerstarief.

Met deze projecten ter waarde van in totaal 30 miljoen is de kas leeg, terwijl de door Jetten aangekondigde vernieuwing en uitbreiding van het windmolenpark een investering van nog eens 65 tot 85 miljoen dollar vergt. Ook daarvan wil BBT de helft voor haar rekening nemen. Volgens Wattenbergh worden thans gesprekken met het ministerie gevoerd over de benodigde financiering. Het project moet in 2025 klaar zijn. Op dat moment gebruikt Bonaire ruim 80% groene stroom, bij de huidige stand van de techniek voorlopig het maximaal haalbare.

Wat de communicatie betreft belooft Wattenbergh beterschap. “Wij willen zo transparant mogelijk zijn. Dat hoort bij een staatsdeelneming. Dus gaan we als er iets te melden valt, daar actiever over berichten. Ook gaan we regelen dat de website beter wordt bijgehouden.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.