Glenn Thodé leidt onderzoek naar sociaal minimum Caribisch Nederland

Den Haag – Glenn Thodé – oud-gezaghebber van Bonaire – gaat het onderzoek leiden naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van de commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland. Die gaat op 1 maart van start.

De onafhankelijke commissie, die wordt ingesteld naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66), gaat onderzoeken wat huishoudens op Bonaire, Saba en Sint Eustatius nodig hebben om rond te komen en mee te doen in de samenleving.

Dit onderzoek is breder van opzet dan eerder onderzoek naar het sociaal minimum. De commissie kijkt ook naar de draagkracht van de lokale economie en naar de wijze waarop het sociaal minimum wordt vastgesteld. Hierbij is aandacht voor de inkomsten en kosten van levensonderhoud van inwoners. De commissie streeft ernaar uiterlijk 1 oktober haar eindrapport te presenteren.

Eerder werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een commissie ingesteld om het sociaal minimum voor Europees Nederland te onderzoeken. Dat eindrapport verschijnt ook dit jaar. Het kabinet kiest ervoor een aparte commissie in te stellen voor Caribisch Nederland omdat het het belangrijk vindt dat de leden specifieke kennis hebben van de eilanden en de economie.

De leden van de onafhankelijke commissie brengen expertise samen vanuit de wetenschap, de Caribische context en kennis van de regelingen in het hele Koninkrijk. Ze zijn onder meer werkzaam bij universiteiten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het Nibud. Een aantal leden is woonachtig (geweest) op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De leden nemen zitting op persoonlijke titel.

 De samenstelling is als volgt:

•         Dhr. mr. dr. G. A. E. Thodé (voorzitter)

•         Dhr. G. Berkel BSc

•         Dhr. P.R.J. Comenencia MA

•         Dhr. B. F. El Hage

•         Mw. S.A. Heilbron

•         Mw. C.A. Ortega-Martijn BSc

•         Mw. prof. mr. dr. W.L. Roozendaal

•         Dhr. dr. A. Vliegenthart

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.