Bonaire Brandstof Terminals weigert opening van zaken te geven

Den Haag – Het is al een tijdje opvallend stil rond Bonaire Brandstof Terminals BV. Het staatsbedrijf werd in april 2021 opgericht omdat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat het eilandbestuur niet in staat achtten te zorgen voor een betrouwbare en veilige aanvoer van olie op Bonaire om het eiland van benzine en kerosine te voorzien.

BBT heeft, om de Tweede Kamer die sceptisch was over het investeren in een fossiele brandstofvoorziening te sussen, als nevendoel duurzame energie op het eiland te bevorderen. De onderneming heeft daartoe twintig miljoen euro van het ministerie gekregen. Wat daar de afgelopen anderhalf jaar mee is gedaan, is onbekend. Op de (geruime tijd niet meer geactualiseerde) website is er in elk geval niets over terug te vinden en de directie weigert vragen te beantwoorden.

Het laatste nieuwsbericht op de site van BBT dateert van al weer acht maanden geleden. Op 16 juni werd melding gemaakt van het vertrek van projectdirecteur Marcelino de Lannoy. “BBT verwacht op korte termijn een opvolger te kunnen benoemen”, maar als dat al is gebeurd, is daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het lijkt erop dat ‘chief executive officer’ Jan Willem van Hoogstraten de vennootschap in zijn eentje runt. Hij is niet in dienst van BBT, zo blijkt uit de jaarrekening, want daarin wordt gemeld dat de onderneming geen werknemers heeft.

Uit de pas op 1 december jl. (vier maanden na de reguliere deadline) bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening over 2021 blijkt dat BBT op 31 december van dat jaar een eigen vermogen had van ruim 23 miljoen dollar. Ook blijkt daaruit dat het bedrijf het in het eerste jaar van het bestaan bepaald niet druk heeft gehad. Uitgaven betroffen de fees voor de toen tweekoppige directie en de drie commissarissen plus de huur van een representatief kantoor aan de Lange Voorhout in Den Haag. Intussen is het eigen vermogen verder toegenomen dankzij een extra subsidie van 10 miljoen die minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in september heeft toegekend.

CEO Van Hoogstraten weigert informatie te geven over in 2021/2022 gerealiseerde projecten en over projecten die BBT in 2023 denkt te realiseren, cq. aan te vangen. Ook de vragen welk bedrag in 2021/2022 is geïnvesteerd in verduurzaming van de energievoorziening op Bonaire en hoeveel dit en volgende jaren zal zijn, laat hij onbeantwoord. Hetzelfde lot treft de vraag naar de stand van zaken m.b.t. het vernieuwen van de aanvoer/opslag van olie.

In september kondigde minister Jetten aan dat energieproducent Contour Global en BBT samen zouden gaan investeren in een zonneweide en extra windmolens. Intussen is op Bonaire een zonnepark in aanbouw waarvan Contour Global de opdrachtgever is. Over de eventuele betrokkenheid van BBT als financier zijn geen mededelingen gedaan, terwijl het staatsbedrijf eerder geen kans op publiciteit onbenut heeft gelaten. De start van de aanleg van het zonnepark was overigens zowel voor het Bestuurscollege als de directie van Water- en Energiebedrijf Bonaire een complete verrassing.

Van meet af aan is er door het ministerie weinig openheid betracht over BBT. Zo moesten Kamerleden een vertrouwelijkheidsverklaring tekenen om het businessplan te mogen inzien. Documenten over het staatsbedrijf die het ministerie na een beroep op de Wet Open Overheid door het onderzoeksprogramma Zembla heeft moeten vrijgeven, waren grotendeels zwartgelakt.

Klik HIER voor de jaarrekening 2021 van BBT

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.