Cft vreest groter tekort Sint Eustatius

Sint Eustatius – Het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft 2022 hoogstwaarschijnlijk met een groter tekort afgesloten dan de 7 ton waarmee rekening werd gehouden. Dat constateert het College financieel toezicht naar aanleiding van de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal.

“Sint Eustatius realiseert tot en met het derde kwartaal van 2022 een voorlopig tekort van USD 2,3 miljoen. Uit de in de derde UR opgenomen prognose blijkt dat Sint Eustatius voor 2022 uitgaat van een tekort van USD 0,7 miljoen over het hele jaar, conform de vastgestelde begroting. Gezien de achterblijvende baten en de reeds gerealiseerde lastenoverschrijdingen, acht het Cft het voorstelbaar dat het tekort in 2022 hoger uitvalt dan begroot”, schrijft het Cft.

Het college vindt dat het bestuur gedurende het begrotingsjaar actiever stuurt op beheersing van de lasten en wanneer nodig maatregelen treft om lastenoverschrijdingen te voorkomen. Het Cft roept Sint Eustatius op meer zorgvuldigheid te betrachten bij het opstellen van de begroting en het ramen van de baten en lasten.

Lees HIER de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.