Modernisering Scout’s Place op Saba van start

Saba – Met de onthulling van het projectbord waarop Scout’s Place in vernieuwde vorm staat weergegeven, is het startsein gegeven voor de renovatie van het in Windwardside gelegen hotel.

Na de aankoop door Pensioenfonds Caribisch Nederland in 2020 is er met veel aandacht gewerkt aan een compleet renovatie- en uitbreidingsplan met het doel om Scout’s Place weer te laten floreren. Het werk zal anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Na een aanbestedingsprocedure is de bouwopdracht gegund aan QBR Joint Venture BV, een samenwerking tussen een Sabaanse en een Canadese aannemer.

Gedeputeerde van Toerisme Bruce Zagers: “De plannen voor dit iconische pand zijn zeer indrukwekkend. Scout’s Place is altijd belangrijk voor Saba geweest, niet alleen voor het toerisme, maar ook als onderdeel van ons cultureel erfgoed. De ontwikkeling van dit pand zal een belangrijke impuls geven aan de economie van ons eiland èn ons toeristisch product. Het is zeer bemoedigend om projecten als deze te zien ontwikkelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan lokale werkgelegenheid, charme en traditionele architectuur.”

De inzet van PCN is erop gericht om een stralende toekomst voor Scout’s Place te creëren, passend bij de hedendaagse verwachtingen van gasten. Harald Linkels, bestuursvoorzitter PCN: “Naast een beoogd positief rendement voor het fonds, is het voor PCN van groot belang dat met deze renovatie, een economische en maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap van Saba wordt gerealiseerd. De keuze voor een lokale aannemer geeft extra kracht aan onze intenties.”

Eenmaal voltooid zal het vernieuwse Scout’s Place bestaan uit 30 hotelkamers, 8 units die gebruikt kunnen worden als familiekamers of long-stay kamers, een restaurant plus bar en twee commerciële units. Tijdens de bouwfase gaat PCN actief op zoek naar exploitanten of ondernemers die een rol ambiëren in het nieuwe etablissement.

PCN hecht er waarde aan om, naast haar beleggingen op de internationale financiële markten ook lokaal te beleggen op de BES-eilanden. Een deel van het totale vermogen is hiervoor gereserveerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.