Rijk biedt BES-eilanden hulp bij voorkomen problematische schulden

Den Haag – Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten is bereid de BES-eilanden indien nodig aanvullende ondersteuning aan te bieden om te voorkomen dat huishoudens door de hoge energietarieven in de financiële problemen geraken.

In een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde brief meldt zij dat ten behoeve van Europees Nederland een Tijdelijk Noodfonds van 100 miljoen euro operationeel is geworden. “Ook in Caribisch Nederland kan het voorkomen dat er problematische schulden ontstaan bij de energieleverancier op het eiland. De openbare lichamen kunnen daarbij kwetsbare huishoudens reeds ondersteuning bieden vanuit het eilandelijke armoede- en schuldenbeleid. Ik ben in gesprek met de openbare lichamen om te bezien of nadere ondersteuning wenselijk is en zal, als dat het geval is, daarin voorzien”, aldus Schouten.

Zowel Rijk als de openbare lichamen hebben maatregelen genomen om de stroomtarieven te dempen. Toch valt niet uit te sluiten dat sommige kwetsbare huishoudens de rekening niet kunnen betalen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.