Grote Kamermeerderheid tegen anti-Tula motie PVV

Den Haag – Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer vindt het prima dat de Nederlandse overheid de Curaçaose verzetsheld Tula rehabiliteert. Een motie van PVV’er Martin Bosma om dat niet te doen kreeg vandaag buiten zijn eigen fractie alleen steun van de nog rechtsere partijen JA21, Groep Van Haga en Forum voor Democratie.

De verworpen motie luidt als volgt: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse schoolmeester Gerrit Sabel tijdens de Curaçaose slavenopstand door slaven onder leiding van Tula op wrede wijze werd vernederd, gemarteld en vermoord; overwegende dat Tula verantwoordelijk was voor deze moord; verzoekt de regering Tula geen onderdeel te laten zijn van het herdenkingsjaar, en gaat over tot de orde van de dag.”

De Kamer stemde wel in met een motie van Renske Leijten (SP) over het behoud van erfgoed van het slavernijverleden: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat voor het kennen en kunnen onderzoeken van de geschiedenis het behoud, beheer en ontsluiting van archieven alsmede de orale en culturele tradities en bodemschatten cruciaal zijn; constaterende dat behoud, beheer en ontsluiting van geschreven en ongeschreven bronnen in voormalig koloniale gebieden versterkt dient te worden; verzoekt de regering de Nederlandse verantwoordelijkheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis uit te drukken via langdurige betrokkenheid, waar mogelijk ook financieel, en hierover overleg te voeren en over de uitkomst de Kamer te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.