Bonaire

Klimaatvraagstuk “onwijs belangrijk” voor Caribisch Nederland

Den Haag – De vraag hoe Caribisch Nederland voor te bereiden op de verwachte zeespiegelstijging is “onwijs belangrijk”, aldus minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. “Zeker op Bonaire, omdat de impact van de zeespiegelstijging daar groot kan zijn.”

In het debat over de implementatie van de Europese Klimaatwet vroeg Tweede Kamerlid Raoul Boucke (D66) aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba: “Caribisch Nederland gaat mij heel na aan het hart, want het is een gebied dat dit probleem niet veroorzaakt heeft, maar wel als eerste de gevolgen van deze gevaarlijke klimaatverandering zal ondergaan. Ik wil kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de BES verduurzamen, nog sneller dan wij het in dit deel van het Koninkrijk doen. We moeten ze niet alleen helpen bij het aanpassen aan klimaatverandering, maar ook dat we ze echt duurzaam maken, nog eerder dan we het hier voor elkaar krijgen. Ik ben op zoek naar de beste manier om dat te doen.”

Boucke wilde weten waarom er een Klimaattafel Bonaire is ingesteld en geen Klimaattafel BES. Jetten: “Omdat Bonaire zelf het initiatief heeft genomen voor die klimaattafel. Ik heb toen met het eilandsbestuur afgesproken daar zo snel mogelijk opvolging aan te geven. De heer Nijpels is nu op Bonaire aan de slag met de klimaattafel voor dat eiland. Ik heb al met de eilandsraden van Saba en Statia afgesproken dat we op basis van de ervaringen van de heer Nijpels op Bonaire kijken of we de tafel moeten opschalen naar een klimaattafel-BES, of dat we een aparte klimaattafel voor de andere twee eilanden instellen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn verschillende eilanden met verschillende eigenschappen, belangen en wensen. Ik ben met de eilandsbesturen in overleg over wat nou het passende klimaatbeleid is per eiland.”

Op de vraagt van Boucke waarom de Klimaatwet niet geldt voor Caribisch Nederland, zei Jetten: “Het raamverdrag, de Overeenkomst van Parijs, heeft alleen gelding op het Europese deel van Nederland. Daarom gaat deze Nederlandse Klimaatwet echt alleen maar over het Europese deel van ons Koninkrijk. Er kan wel worden bezien welke artikelen van toepassing zouden kunnen worden verklaard op het Caribisch deel van Nederland, maar ik vind het dan belangrijk dat we dat niet zomaar vandaag doen. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen voortkomen uit de klimaattafels die we daar houden en de gesprekken die we met de eilandsraden voeren.”

“De beste manier om nu verder te gaan met Caribisch Nederland is te kijken hoe we daar aan de ene kant CO2-uitstoot kunnen terugdringen en de energievoorziening zo snel mogelijk kunnen verduurzamen. Ik denk dat je daar sneller naar CO2-vrije energievoorzieningen moet dan we hier in het Europese deel doen. Maar vooral het adaptatievraagstuk is natuurlijk onwijs belangrijk op de Caribische eilanden, zeker op Bonaire, omdat de impact van de zeespiegelstijging daar groot kan zijn”, aldus minister Jetten die aankondigt nadat kwartiermaker Nijpels zijn rapport heeft opgeleverd voorstellen te doen voor een “aangescherpt klimaatbeleid” voor Caribisch Nederland.

PVV’er Alexander Kops verweet Boucke “bangmakerij”. “Wat zegt de heer Kops tegen de mensen in het Caribisch deel van het Koninkrijk die bedreigd worden door het stijgende zeewater en over vijftig jaar misschien niet meer kunnen wonen waar ze wonen?” Kops: “Dan zeg ik ze zich niet bang moeten laten maken door personen als de heer Boucke.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.