DCNA: “Voorkeursbehandeling Bonaire funest voor samenwerking”

Den Haag – De Dutch Caribbean Nature Alliance vindt dat de Nederlandse regering Bonaire een “voorkeursbehandeling” geeft omdat het eiland door Den Haag als ‘showcase’ zou zijn aangewezen. Het zint de overkoepelende organisatie van de eilandelijke natuurorganisaties ook helemaal niet dat het kabinet Rutte steun heeft uitgesproken voor het initiatief van Bonaire een klimaattafel op te richten.

DCNA pleit bij monde van voorzitter Hellen van der Wal een aanpak waarbij alle zes eilanden betrokken zijn. “De natuur kent geen grenzen. De gevolgen en effecten van klimaatverandering ook niet. Maar het Koninkrijk legt door de staatkundige structuur en door bepaalde beleidskeuzes soms wel grenzen op. Het onderscheid CAS-landen en BES-eilanden is funest voor een gezamenlijke aanpak van gezamenlijke belangen.”

In een persbericht sneert naar Greenpeace Nederland dat universitair onderzoek heeft gefinancierd waaruit blijkt dat grote delen van Bonaire als gevolg van zeespiegelstijging over enkele decennia dreigen te overstromen als de opwarming van de aarde niet sterk wordt afgeremd. DCNA kwalificeert het wetenschappelijke rapport als “tam tam maken” door een “internationale NGO.”

Zelf kwam DCNA – als mosterd na de maaltijd – met een eigen, nogal mager ‘DCNA Climate Change Action Plan’ dat door voorzitter Van der Wal vorige week aan prinses Amalia is aangeboden tijdens het koninklijk bezoek aan Aruba.

Persbericht DCNA

“Koninkrijk moet ons verbinden, niet verdelen”

Oranjestad – Dutch Caribbean Nature Alliance-voorzitster Hellen van der Wal heeft haar zorgen geuit over de samenwerking op het gebied van natuurbeheer en klimaatverandering binnen het Koninkrijk. Volgens haar brengt ongelijkheid, zoals de recente aanpak van de effecten van klimaatverandering, deze samenwerking in gevaar. “Door Bonaire aan te wijzen als showcase voor ‘island states’, worden de andere Nederlands-Caribische (ei)landen achtergesteld, terwijl alle eilanden te maken hebben met dezelfde problematiek. Zo´n voorkeursbehandeling is opmerkelijk gezien het feit dat klimaatverandering de hele regio treft. Samenwerken is cruciaal, zeker op het gebied van natuur en natuurbeheer.” Dr. van der Wal heeft op 31 januari jl. – op de verjaardag van DCNA-beschermvrouwe HKH Prinses Beatrix – extra aandacht gevraagd aan de Koninklijke familie en aan Staatssecretaris Van Huffelen om te bevorderen dat het Koninkrijk ons niet verdeelt, maar juist verbindt.

Na een intensieve hike bracht de Koninklijke familie op 31 januari een bezoek aan Hofi Shoco, in het Arubaanse Nationaal Park Arikok, waar onder meer een ontmoeting plaatsvond met met de voorzitster van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Bij die gelegenheid is extra aandacht gevraagd voor het gezamenlijk optreden van de eilanden en Nederland als het gaat  om natuurbeheer en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

“We hebben op de eilanden gelijksoortige uitdagingen: niet alleen de effecten van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de afname van biodiversiteit, afvalverwerking en rioolwaterzuivering en onze te grote afhankelijkheid van het toerisme. Alle bedreigen het welzijn van de bewoners van deze mooie eilanden en de staat van de natuur. Ze vereisen allemaal een gezamenlijke aanpak en nature-based solutions.” 

De alliantie, een netwerk van natuurorganisaties, laat al vele jaren zien dat samenwerken kan. Passie voor natuur, maar vooral gemeenschappelijke belangen en doelen vormen hierin de kern. Daarom heeft de DCNA begin vorig jaar al een klimaat actieplan aangeboden in Nederland. “In dit plan stellen we dat vooral klimaatadaptatie de prioriteit heeft. En dan praten we al snel over natuurbeheer. Naast de ‘call to action’ dringen we sterk aan op de noodzaak van een gezamenlijke aanpak. Dat zal niet alleen de betrokkenheid op de eilanden ten goede komen, het zal ook betere resultaten geven en er voor zorgen dat kennis en ervaring beter gedeeld wordt. Ongetwijfeld door de tam tam van een internationale NGO heeft het Nederlandse kabinet ervoor gekozen om van Bonaire een ‘showcase’ te willen maken. Op verzoek van dit eiland komt er nu daar een klimaattafel. Nederland had ervoor moeten zorgen dat ook de overige (ei)landen daarbij worden betrokken. In maart van dit jaar vindt er op Aruba een grote Caribische klimaatconferentie plaats. We juichen dit toe, maar waarom zou een gezamenlijke klimaattafel niet alsnog op de agenda kunnen komen?” aldus Van der Wal.

“De natuur kent geen grenzen. De gevolgen en effecten van klimaatverandering ook niet. Maar het Koninkrijk legt door de staatkundige structuur en door bepaalde beleidskeuzes soms wel grenzen op. Het onderscheid CAS-landen en BES-eilanden is funest voor een gezamenlijke aanpak van gezamenlijke belangen. Als slechts enkele van de zes eilanden veel middelen en mogelijkheden krijgen, wordt samenwerken met alle zes bemoeilijkt. Immers, waarom zou een eiland samenwerken met anderen als men zelf alles geregeld kan krijgen? Het is ironisch dat het Koninkrijk, dat juist hoort te verbinden, op deze wijze voor verdeling zorgt. En het showcasen van één of enkele eilanden, geeft een verkeerde boodschap af. Ook dat tast de gemeenschapszin aan en het ondermijnt de belangen van de andere (ei)landen.”

HKH Prinses Amalia kreeg bij vertrek een exemplaar van het DCNA Climate Change Action Plan aangeboden: “Het gaat hier over onze toekomst, en U bent onderdeel van onze toekomst, “ aldus de DCNA-voorzitter, die de Koninklijke familie uitnodigde om de inspanningen van de DCNA voor een gezamenlijke aanpak en voor de samenwerking en solidariteit tussen alle zes de Nederlands-Caribische eilanden en Europees Nederland, te willen ondersteunen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.