Verklaring OM Aruba in onderzoek verdwijning Natalee Holloway

Oranjestad – Het Openbaar Ministerie in Oranjestad heeft n.a.v. een mogelijk nieuw spoor in samenwerking met de FBI uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdwijning van Natalee Holloway. Er bleek sprake van bedrog, zo laat het OM vandaag weten.

Verklaring OM Aruba

Op 30 mei 2005 verdween Natalee Holloway na een avondje uitgaan op Aruba. Tot op de dag van vandaag heeft de verdwijning van Natalee impact. Als er tips binnenkomen die zouden kunnen leiden tot het brengen van klaarheid in deze zaak, dan zullen die door de justitiële autoriteiten van Aruba (het korps politie Aruba, andere opsporingsinstanties en het openbaar ministerie Aruba) worden onderzocht.

De Amerikaanse journaliste G.C. van Susteren heeft in mei 2022 via social media bekend gemaakt dat zij over belangrijke informatie beschikte, waardoor de vermissing van Natalee zou kunnen worden opgelost.

In juni 2022 is dan ook onder leiding van het openbaar ministerie Aruba een onderzoek gestart door het recherche samenwerkingsteam (RST), met medewerking van de FBI. Het onderzoek richtte zich vooral op de vraag of de door Van Susteren aangedragen informatie zodanig concreet en kloppend was dat die inderdaad kon leiden tot een oplossing. De informatie heeft helaas niet kunnen bijdragen aan het oplossen van de vermissing van Natalee.

Integendeel, het onderzoek heeft aangetoond dat Van Susteren het slachtoffer is geworden van bedrog en manipulatie mogelijk door personen uit Zuid-Amerika waarmee zij in contact was gekomen en die haar, in ruil voor betaling, om de tuin hebben geleid met valse informatie.

Van Susteren kreeg bijvoorbeeld een postpakket toegezonden vanuit Colombia, met daarin schoenen en kleding die volgens de afzender van Natalee afkomstig zouden zijn. Na forensisch onderzoek (door de FBI) bleek onder meer dat het in de doos aangetroffen DNA niet “matchte” met het DNA van Natalee of met het DNA van Joran van der Sloot. Een schoen in de doos bleek een merkvervalsing, die bovendien waarschijnlijk gefabriceerd is in 2019.

Van Susteren heeft ook diverse foto’s (en filmpjes) toegestuurd gekregen. Uit het onderzoek naar die foto’s en filmpjes bleek eveneens van manipulatie en bedrog. De foto’s van vermoedelijke betrokkenen bij de verdwijning van Natalee bijvoorbeeld waren afkomstig van een openbare Facebookpagina. Ook andere foto’s zoals een foto van menselijke botten die volgens de afzender de overblijfselen van Natalee Holloway waren, bleken afkomstig van het openbare internet. Eén foto was bijvoorbeeld geknipt uit een krantenartikel uit 2018 over een vuilnisbelt in Costa Rica.

Verder is uit het onderzoek gebleken dat geen sprake was van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen die eenzelfde verhaal vertelden. Alle personen die Van Susteren hebben benaderd leken met elkaar verbonden.

Met Van Susteren was eerder afgesproken dat zij geïnformeerd zou worden over het resultaat van het onderzoek en ook over de wijze waarop het onderzoek is verricht. Zij heeft tot twee keer toe aangegeven dat zij over die onderwerpen geen uitgebreide persoonlijke presentatie van de onderzoekers wilde ontvangen. Vandaag is zij door middel van een brief over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd. Ook met de ouders van Natalee is contact gezocht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.