Sint Maarten maakt potje van financieel beheer, maar Cft blijft optimistisch

Philipsburg – Van de jaarrekeningen die Sint Maarten sinds het in 2010 een autonoom land is heeft vastgesteld, deugt er niet één. Ze geven geen betrouwbaar beeld van de financiële huishouding en er bestaan bovendien serieuze twijfels over de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten.

Twaalf jaar financieel toezicht, aanbevelingen, verbeterplannen en vele beloften lijken niets te hebben uitgehaald. “De slechte staat van het financieel beheer baart al vele jaren grote zorgen”, schreef voorzitter Gradus van het College financieel toezicht aan de regering in Philipsburg op de dag van zijn afscheid.

De nationale schuld van Sint Maarten is inmiddels tot boven de 1,1 miljard gulden opgelopen. Toch blijft het Cft optimistisch. Deze keer is alle hoop gevestigd op de met Nederland gemaakte afspraken die in het ‘landspakket’ zijn vastgelegd. Tegelijkertijd constateert het college dat de regering zich zelfs van een door de Rijksministerraad gegeven ‘aanwijzing’ weinig aantrekt.

Het kabinet Jacobs heeft evenmin voldaan aan het ‘verzoek’ van de RMR d.d. 30 september aan te geven hoe het denkt de wettelijke plicht na te komen financiële tekorten uit voorgaande jaren (exclusief de coronaleningen 509 miljoen gulden) te compenseren met toekomstige overschotten. Het Cft wil voor 1 maart een voorstel.

Lees HIER de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.