Kabinet Wever-Croes leent Aruba arm

Oranjestad – Aruba is de komende jaren miljoenen meer aan rentelasten kwijt als het kabinet Wever-Croes niet keer op keer aanbevelingen van het College Aruba financieel toezicht in de wind had geslagen, bevestigt een brief van de onafhankelijke toezichthouder.

“Bij de opeenvolgende begrotingen en de liquiditeitssteunadviezen heeft het CAft een groot aantal aanbevelingen gedaan, die vooral toezagen op het verlagen van de lasten. Indien Aruba opvolging zou hebben gegeven aan de aanbevelingen, dan zou het financieringstekort 2022 lager zijn uitgekomen dan de huidige begrote AWG 64 miljoen. Aruba zou dan in de komende jaren minder rentelasten hoeven betalen en het renterisico zou daardoor zijn beperkt”, schrijft CAft-voorzitter Raymond Gradus.

Aruba ziet zich nu reeds geconfronteerd met een oplopende rente bij het afsluiten van leningen. De lening van AWG 80 miljoen, die in het vierde kwartaal van 2022 is afgesloten en waarover in 2023 voor het eerst rentelasten zullen worden betaald, ligt met een rente van 6,5 procent al een procent hoger dan het rentepercentage eind 2021. De rentelasten lopen in 2022 op tot AWG 253 miljoen. In 2019 was dit nog 229 AWG miljoen.

Niet alleen de Arubaanse regering heeft weinig boodschap aan het CAft, zeker nadat staatssecretaris Van Huffelen het advies negeerde om het kabinet Wever-Croes een aanwijzing te geven het mes te zetten in niet urgente uitgaven.

Lees HIER de gehele brief van het CAft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.