Sint Maarten

Sint Maarten gemaand door Rijksministerraad om te late en rammelende begroting

Den Haag – De regering van Sint Maarten moet vóór 31 maart een door de Staten vastgestelde begroting aan ‘Den Haag’ overleggen die bovendien aan de afgesproken normen voldoet. Dat had eigenlijk – op grond van de Rijkswet financieel toezicht – uiterlijk op 15 december moeten gebeuren.

“Het is Sint Maarten niet gelukt om vóór de in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint maarten (Rft) opgenomen deadline van 15 december een begroting voor 2023 die voldoet aan de normen in de Staten te laten vaststellen”, schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer. “De RMR heeft Sint Maarten verzocht om in ieder geval vóór 31 maart 2023 tot vaststelling van de begroting 2023 te komen die geheel voldoet aan de begrotingsnormen.”

De RMR heeft het Kabinet Jacobs tevens “verzocht” de interne processen op orde te brengen om de begroting 2024 tijd en conform de normen op te leveren. Het College financieel toezicht constateert al jarenlang met grote regelmaat dat het financieel beheer op Sint Maarten te wensen overlaat.

Voortgangscommissie

De Rijksministerraad heeft vandaag ingestemd met het ontslag van N.P.M. Schoof als voorzitter en M.J.H. Marijnen als lid van de voortgangscommissie Sint Maarten. Benoemd werden dr. J.D. Hooi (voorzitter) en drs. M.R. van Veen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.