Term ‘krankzinnige’ verdwijnt uit BES-wet

Den Haag – De term ‘krankzinnige’ verdwijnt uit de ‘Wet tot regeling toezicht op krankzinnigen BES’. Daartoe dienden GroenLinks en het CDA vandaag een amendement in. Het kabinet laat het oordeel aan de Tweede Kamer die er dinsdag over stemt.

De betreffende wet stamt uit 1892 toen het gangbaar was mensen met psychische problemen ‘krankzinnig’ te noemen. Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) stoort zich er al jaren aan dat de voor Caribisch Nederland geldende wet nooit is aangepast.

“Sinds 2019 pleit ik er in het kader van de debatten over Koninkrijksrelaties voor om de Krankzinnigenwet – je durft het woord haast niet in je mond te nemen – van 1892 voor de BES-eilanden aan te passen. Die is gewoon echt niet meer van deze tijd. De kwalificatie krankzinnig is gewoon mensonterend voor de psychische problemen waarmee mensen te maken hebben”, aldus Van den Berg wier pleidooien wel op veel sympathie konden rekenen, maar niet tot aanpassing leidden.

Lisa Westerveld (GroenLinks): “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik erachter kwam dat we deze terminologie nog steeds in onze wetgeving gebruiken. Dit weegt zwaar voor onze fractie, want de wetgever plakt zo een zwaar en negatief stigma op mensen met een psychische aandoening. We moeten niet op deze manier over deze mensen praten en daarom is het de hoogste tijd dat wij dit gaan veranderen in wet- en regelgeving.”

Mede namens het CDA diende Westerveld daarom een amendement in om de meer dan 80 keer voorkomende term ‘krankzinnig’ te vervangen door ‘psychiatrische patiënt’. Minister Ernst Kuipers (VWS): “Aangezien de Krankzinnigenwet BES tot de portefeuille van de staatssecretaris van VWS behoort, heb ik contact gehad met hem. Hierbij geef ik de reactie namens hem. De staatssecretaris heeft uw Kamer bij eerdere gelegenheden laten weten dat hij het met u eens is dat de term ‘krankzinnige’ achterhaald is. Ik deel dat geheel met hem. Daarom staat hij welwillend tegenover dit amendement. Alles afwegende wil ik, mede namens de staatssecretaris, het oordeel aan de Kamer laten.”

Namens Van Ooijen meldde Kuipers ook nog dat er wordt gewerkt aan een inhoudelijke moderniseringsslag van ggz- en langdurigezorgwetgeving voor de BES. “Dat wil de staatssecretaris doen op basis van een gemeenschappelijke visie en het samen optrekken met de collega’s van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Daarom is er een werkgroep opgericht binnen het vierlandenoverleg waarin gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke visie ter verbetering van de ggz in het Caribisch deel van Nederland. Medio dit jaar wordt hierover door de staatssecretaris een brief aan de Kamer verzonden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.