Sint Maarten

Sint Maarten negeert aanbevelingen Raad voor de Rechtshandhaving

Philipsburg – De regering heeft slechts één van de zes aanbevelingen die de Raad voor de Rechtshandhaving in 2019 deed voor het beter laten functioneren Criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten opgevolgd. Dat blijkt uit een publicatie van de Raad.

De aanbevelingen hebben betrekking op een consequente uitvoering van de wettelijke verplichtingen; het actueel hou beleid; het vastleggen van regels en waarborgen in een landsverordening in verband met risico’s; het geven van bekendheid aan het fonds; en de verbetering van de fysieke en digitale administratie/registratie.

In het met Nederland afgesproken Landspakket Sint Maarten (2020) is in het kader van de versterking van de rechtsstaat onder meer als maatregel opgenomen dat het beheer en toezicht ten aanzien van het Fonds op orde moet worden gebracht. Sint Maarten dient daartoe de aanbevelingen die de Raad eerder met betrekking tot het Criminaliteitsbestrijdingsfonds deed, op te volgen.

De Raad heeft erbij de minister van Justitie op aangedrongen alsnog uitvoering te geven aan de vijf niet opgevolgde aanbevelingen en de daarvoor benodigde middelen op de kortst mogelijke termijn beschikbaar te stellen. In de tussentijd stelt de Raad ook voor om de (aanvragen voor) financiering van (nieuwe) projecten tijdelijk stop te zetten in afwachting van afronding van de ingezette trajecten.

Klik hier voor het gehele rapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.