Eilandsraad Bonaire loopt niet uit voor hoge gasten uit Nederland

Kralendijk – De Eilandsraad van Bonaire heeft zichzelf ten overstaan van staatssecretaris Uslu, kwartiermaker van de Klimaattafel Nijpels en Tweede Kamerlid Jorien Wuite te kijk gezet. Voor de gesprekken met Uslu en Wuite kwamen slechts twee eilandsraadsleden opdraven, bij Nijpels waren dat er twee meer. Uslu memoreerde de lage opkomst tijdens haar persconferentie.

Voor de fractie van de PDB was het een bewuste keuze weg te blijven. Fractieleider Clark Abraham liet eilandsraadsvoorzitter Edison Rijna via de griffier weten waarom. Hij wees erop dat de uitnodiging voor de ontmoeting met Nijpels slechts enkele uren van tevoren werd ontvangen. Hij heeft er al vaker op aangedrongen uitnodigingen tijdig te versturen. Ook speelde voor de PDB mee dat de gesprekken achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. Abraham werpt de vraag op welk staatsbelang aan de orde zou komen dat openbaarheid in de weg staat.

UPB-fractieleider Bernabela en onafhankelijk Eilandsraadslid Coffie waren de enige die bij alle drie ontmoetingen aanwezig waren. Silberie (UPB) en MPB’er De Windt moesten overdag werken en konden daarom alleen het gesprek met Nijpels bijwonen omdat dat in de avonduren plaatsvond. Domacassé (MPB) was niet op het eiland.

Vorig jaar vond een ontmoeting met een delegatie van de Eerste Kamer bij gebrek aan belangstelling geen doorgang. Volgende maand krijgt de Eilandsraad een nieuwe kans: dan komt de Nederlandse Kamerdelegatie die aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg in Willemstad deelneemt langs op Bonaire.

Met Tweede Kamerlid Jorien Wuite.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.