Kans op succes vierlandenoverleg klein

Philipsburg – Vandaag en morgen vindt op Sint Maarten vierlandenoverleg plaats. Op de agenda staan onder meer de onenigheid over het Caribisch Orgaan voor Hervorming (COHO), de geschillenregeling en het zogeheten democratisch tekort.

Het is maar de vraag of staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen en de één front vormende ministers-presidenten Wever-Croes, Jacobs en Pisas morgen tijdens een gezamenlijke persconferentie een akkoord kunnen presenteren. Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben de ontwerp-rijkswet COHO afgewezen en daarvoor een alternatief voorgelegd. Aan Nederlandse kant lijkt daar weinig enthousiasme voor: Van Huffelen heeft na een bijna een half jaar bestuderen nog niet gezegd wat ze er van vindt. De CAS-landen hebben ook een alternatief voor de gestrande Geschillenregeling voor het Koninkrijk.

Hoewel het kabinet Rutte IV bij zijn aantreden heeft aangekondigd het democratisch tekort in het Koninkrijk te willen “opheffen” lijkt een akkoord daarover eveneens ver weg. Van opheffen zal immers geen sprake zijn, maakte vicepremier Hoekstra vorige maand nog eens duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zo ver de landen meer ruimte wordt gegund bij de totstandkoming van rijkswetten zal deze “proportioneel” zijn.

Of tijdens het vierlandenoverleg ook een voorschot wordt genomen op de onderhandelingen over de in oktober aflopende leningen die in het kader van de coronacrisis door Nederland renteloos zijn verstrekt is niet duidelijk. De optie dat de Curaçao, Aruba en Sint Maarten in het najaar rente in rekening wordt gebracht en dat zij een begin moeten maken met aflossen werpt in elk geval zijn schaduw vooruit. De premiers hebben eerder al laten doorschemeren aan te sturen op (tenminste gedeeltelijke) kwijtschelding.

Aan de vooravond van het vierlandenoverleg werd gezamenlijk gedineerd (Foto: BZK).
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.