BC Bonaire trotseert negatief advies College financieel toezicht

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft het advies van het College financieel toezicht de opbrengst van de toeristenbelasting niet te gebruiken om de elektriciteitskosten te subsidiëren naast zich neergelegd. Dat blijkt uit een persbericht dat het openbaar lichaam maandag uitstuurde.

Gevraagd om een toelichting, laat de afdeling Communicatie weten dat er, om het Cft te overtuigen, “wordt gewerkt aan een uitgebreide onderbouwing van de extra verwachtte inkomsten vanuit de toeristenbelasting, met een beargumenteerde toelichting.” Het Cft liet enkele weken geleden weten het vanwege de onzekerheid over het financiële resultaat over heel 2022 niet verstandig te vinden om de toeristenbelasting aan te spreken.

Het persbericht werd op 9 januari verstuurd, maar de korting is al per 1 november ingegaan.

PER 1 NOVEMBER WEB KORTING VANUIT TOERISTENBELASTING

Kralendijk – De tarieven voor elektra van WEB zijn per 1 november verlaagd door steun uit lokale middelen van het openbaar lichaam Bonaire. Het vaste tarief is voor iedereen verlaagd naar $0 en op het variabele tarief is er een korting toegepast van 3,5 dollarcent per KwH, daarmee is het variabele tarief verlaagd naar het afgeronde bedrag van $0,39 per KwH. Deze korting op het vaste tarief en verlaging van het variabele tarief is zowel van toepassing op huishoudens als bedrijven. Ook voor Pagabon geldt hetzelfde gereduceerde variabele tarief.

In totaal heeft het openbaar lichaam Bonaire een bedrag van circa 5 miljoen vrijgemaakt voor de steun op de elektra tarieven. Hiervan komt een bedrag van circa 2,5 miljoen uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. De andere 2,5 miljoen is nog in afwachting is van een Eilandsraad besluit.

Vanaf 1 januari 2023 is er steun vanuit het Ministerie van Economische Zaken (EZK) wat leidt tot een gereduceerd vast tarief van $0 en variabel tarief van $0,407. Het variabele tarief stijgt daarmee iets, maar dankzij deze steun is het tarief substantieel lager dan het eigenlijke tarief van $0,434. Voor deze periode vanaf 1 januari 2023 is nu overleg hoe de steun vanuit het OLB verder kan worden ingevuld aanvullend op de steun van EZK. Dit was nog in afwachting van de nieuwe tarieven per 1 januari 2023, welke recentelijk bekend zijn gemaakt.

Gedeputeerde Hennyson Thielman benadrukt dat deze steun één van de maatregelen is waarmee er wordt bijdragen aan het betaalbaar houden van het dagelijkse leven op Bonaire. Deze maatregelen worden mede bekostigd uit de opbrengsten van de toeristenbelasting.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.