Kwartiermaker Ed Nijpels op Bonaire voor aftrap Klimaattafel

Kralendijk – De onlangs aangestelde kwartiermaker voor de Klimaattafel Bonaire Ed Nijpels brengt deze week een inventariserend werkbezoek aan het eiland. Hij spreekt onder meer met het Bestuurscollege, de directie Ruimte en Ontwikkeling en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en natuurorganisaties.

Van Nijpels wordt een voorstel verwacht voor de opzet van de klimaattafel en de werkwijze om de risico’s van klimaatverandering voor Bonaire in kaart te brengen en tijdig juiste maatregelen te treffen. Het eiland kan al over enkele decennia te maken met de gevolgen van zeespiegelstijging, hebben onderzoekers berekend.

Nadat het Bestuurscollege eerder tevergeefs in Den Haag aanklopte voor ondersteuning, besloot het kabinet na door Greenpeace Nederland te zijn verweten weg te kijken alsnog het verzoek om een kwartiermaker te honoreren. De keuze viel op Nijpels, voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij zal de contacten met zijn gesprekspartners op het eiland zo veel mogelijk digitaal onderhouden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.