Meer voorlichting in Caribisch Nederland over stemmen per volmacht

Den Haag – Kiezers in Caribisch Nederland worden in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart voor een nieuwe Eilandsraad extra gewezen op de regels voor het verlenen van een volmacht. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Bij vorige verkiezingen was er veel ophef over het vermoeden dat er volmachten waren geronseld. Ondanks onderzoek door het Openbaar Ministerie zijn er nooit harde bewijzen boven water gekomen.

Dit schrijft minister Bruins Slot aan de Kamer:

Ook in Caribisch Nederland bereiden de openbaar lichamen zich voor op verkiezingen. Op 15 maart 2023 vinden daar de gecombineerde eilandsraads- en kiescollegeverkiezingen plaats. Gebruikelijk ondersteunt het ministerie van BZK de openbare lichamen in het voorbereiden van de verkiezingen. Hiertoe wordt regulier overleg gevoerd en worden verschillende bijeenkomsten met de betrokken ambtenaren georganiseerd, zoals een bijeenkomst over de eerdergenoemde Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen die ook in Caribisch Nederland per 1 januari 2023 in werking is getreden.

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) neemt de informatiecampagnes over de aanstaande verkiezingen voor zijn rekening. Er zal in deze informatiecampagnes worden gefocust op de eilandsraadverkiezingen, de kandidaatstelling voor het kiescollege en de kiescollegeverkiezingen. Ook gaat er extra aandacht uit naar communicatie richting kiezers over het wettelijk kader voor het verlenen van een volmacht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.