“Belangrijke stap” richting mensenrechten Caribisch Nederland

Den Haag – Het College voor de Rechten van de Mens noemt het Besluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES een “belangrijke stap richting de goedkeuring van twee mensenrechtenverdragen ook in Caribisch Nederland: het VN Verdrag Handicap en het Verdrag van Istanbul.

Het besluit is op 22 december door staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) in consultatie gegeven. Het regelt de invoering van maatschappelijke ondersteuning op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tevens voorziet het in de komst van een advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichting voor organisaties om een beschermingscode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.

“Ga zo snel mogelijk over tot de volledige implementatie van mensenrechtenverdragen in Caribisch Nederland. Wacht niet totdat het beleid in overeenstemming is gebracht met de individuele verplichtingen uit de verdragen”, adviseert het College.

Lees hier het advies van het College voor de Rechten van de Mens

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.