255 aanbevelingen voor verbeteren mensenrechten in het Koninkrijk

Den Haag – 100 VN-lidstaten hebben in totaal 255 aanbevelingen gedaan over de nationale mensenrechtensituatie in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat blijkt uit het concept-verslag van een zitting van de VN Mensenrechtenraad op 15 november in Genève waar ministers van alle vier landen een presentatie gaven en vragen beantwoordden. Het concept-verslag is vandaag door minister Bruins Slot (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd

De aanbevelingen bestrijken een groot aantal thema’s, waaronder de ratificatie van internationale mensenrechteninstrumenten, discriminatie en racisme, hate speech, mediavrijheid en de veiligheid van journalisten, mensenhandel, het klimaat, de loonkloof, geweld tegen vrouwen, kinderrechten, rechten van LHBTIQ+ personen, en rechten van migranten en asielzoekers.

In maart 2023 zal het verslag officieel ter goedkeuring aan de VN Mensenrechtenraad worden voorgelegd. Het Koninkrijk der Nederlanden zal dan per aanbeveling moeten aangeven of het deze accepteert of slechts ter kennisgeving aanneemt.

Klik HIER voor het gehele verslag

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.