Bonaire

Ministerie zoekt ’trekker’ voor Klimaattafel Caribisch Nederland

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar een ‘Senior Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie Caribisch Nederland’. De nieuwe functionaris wordt onder meer de trekker van de Klimaattafel waarvoor eerder al ‘klimaatpaus’ Ed Nijpels als kwartiermaker is aangesteld.

‘Den Haag’ heeft lang signalen over de dreigende impact van klimaatverandering voor Caribisch Nederland genegeerd. Reden waarom Greenpeace na verschijning van het door haar gefinancierde alarmerende rapport van de VU Amsterdam een rechtszaak in voorbereiding heeft om af te dwingen dat de ministeries de eilanden actiever ondersteunen zich voor te bereiden op o.a. krachtiger orkanen en zeespiegelstijging. De aan te trekken Senior Beleidsmedewerker wordt bij het ministerie verantwoordelijk voor de behandeling van de rechtszaak.

Opmerkelijk in de vacaturetekst is voorts de bewering dat de klimaattafel door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en IenW zou zijn opgestart. Het initiatief daartoe is in werkelijkheid afkomstig van het Bestuurscollege van Bonaire.

Functieomschrijving

Klimaatverandering stelt Nederland voor belangrijke keuzes. Ook het Caribische deel van Nederland (CN) ontkomt niet aan de gevolgen van klimaatverandering. De effecten van klimaatverandering op de eilanden hebben (deels) een ander karakter dan in het Europees Nederlandse gedeelte. Zo lopen de eilanden een grotere kans op zware tropische stormen, stormvloeden, verminderde beschikbaarheid van zoetwater, aantasting van koraalriffen en zeespiegelstijging.

Het is belangrijk dat de gemeenten van Caribisch Nederland de gevolgen van klimaatverandering voor alle sectoren in beeld brengen, oplossingsrichtingen bespreken met stakeholders en daarmee komen tot adaptatiestrategieën. Net zoals Europees-Nederlandse gemeenten dit hebben gedaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zal hierbij ondersteuning verlenen. Hiermee komt er meer zicht op de feitelijke uitgangssituatie, de risico’s en mogelijke maatregelen. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de ligging, de uitgangssituatie en aard van voorziene risico’s anders zijn dan in Europees Nederland, en er dus maatwerk nodig is. De klimaattafel die de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en IenW hebben opgestart is het kader waarin dit plaats zal vinden.

Jij bent de IenW trekker voor de klimaattafel. Je werkt hierbij nauw samen met EZK. Je bent de opdrachtgever van de ondersteuner van de voorzitter van de klimaattafel. Je zorgt ervoor dat de benodigde informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld de klimaatscenario’s van KNMI en de klimaateffect atlas van stichting CAS. Je ondersteunt het CN bij het invullen van hun verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de stresstesten en risicodialogen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van expertise. Je zorgt voor het inzetten van de kennis en expertise van waterschappen. Je stuurt op het borgen van de activiteiten nadat de klimaattafel is afgerond.

Vanuit het ministerie van IenW lopen er verschillende trajecten in CN. Je zorgt voor goede verbinding van klimaatadaptie met deze activiteiten, zoals het Nationaal Milieu Beleidsplan, de ondersteuning van afvalwaterzuivering, drinkwater, wegen en luchthavens. Ook zorg je voor heldere afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling met het ministerie van BZK.

Ten slotte heeft Greenpeace onderzoek laten doen bij het IVM over de situatie op Bonaire. Hieruit blijkt onder andere dat zeespiegelstijging op termijn een bedreiging vormt. Er is aangekondigd dat er een rechtszaak gestart zal worden tegen het Rijk. Jij bent verantwoordelijk voor het behandelen van deze mogelijke rechtszaak, uiteraard in samenwerking met de juridische afdeling van IenW.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.