“Geloof in onszelf en in elkaar”

Kersttoespraak Gouverneur Lucille George-Wout

Steeds meer mensen -ook verder van huis- kunnen een beeld vormen van de rijke geschiedenis en van het heden van ons geliefde Curaçao. Een tentoonstelling als Kòrsou – Curaçao Stemmen van toen, mensen van nu, draagt daar aan bij. Toen Herman en ik, in het voorjaar van het jaar dat bijna achter ons ligt, deze tentoonstelling bezochten in het Nationaal Archief te Den Haag, werd ik als trotse Caribische Nederlandse geraakt door de inkijk die in het overzeese deel van het Koninkrijk geboden werd in het dagelijks leven van ons Curaçaoënaars, toen en nu. De veerkracht van Curaçaoënaars loopt als een rode lijn door de tentoonstelling. Wat zijn we van ver gekomen…en wat een lange weg hebben we nog af te leggen.

Dagelijks zie en ervaar ik de noden die er zijn op ons eiland. In de gesprekken die ik daarover voer hoor ik te vaak: “ja maar” en steeds is mijn reactie dan: “en toch”. ”Ja maar, we zijn een klein eiland met een beperkte capaciteit.” “En toch moeten we onze schouders eronder zetten en op zoek gaan naar mogelijkheden voor samenwerking, binnen de overheid, binnen het bedrijfsleven, binnen de gezondheidszorg, binnen het onderwijs en ja; ook binnen ons Koninkrijk”. Onze veerkracht zal ons daarbij van dienst zijn. Zelfs met de wetenschap dat we het over een onderwerp niet eens zullen worden, moeten we toch blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Het gaat immers niet slechts om samenwerken maar om samenleven.

Lieve landgenoten,

Vooruitgang vergt inspanning. Op onvermoeibare wijze houdt u ons mooie eiland draaiend ondanks de verschillende uitdagingen die ons allemaal aangaan. Dat was dit jaar niet anders.

We voelden de naweeën van de pandemie, het economisch herstel vergde veel van ons, de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne waren merkbaar en door de hevige regenval in de laatste maanden van dit jaar, ondervonden we aan den lijve de gevolgen van klimaatverandering. De situatie verandert voortdurend, de aanpak van uitdagingen gaat helaas niet zonder slag of stoot, het is geen rechte lijn. Onze inspanningen zijn echter niet tevergeefs. Zo is het hoopgevend dat de economie voorzichtig herstel laat zien.

Naast een hoopvolle tijd is de kersttijd bij uitstek een moment om banden aan te halen. Met familieleden en vrienden, met oude en nieuwe kennissen, met buurtbewoners, collega’s en klasgenoten. Dit is ook een moment om afscheid te nemen van de worstelingen van het afgelopen jaar.

Voor het delen van dromen, verwachtingen en hoop zou het hele jaar tijd moeten zijn maar velen van ons gunnen zichzelf of elkaar dat vaak niet. Daarom maak ik u graag deelgenoot van een van mijn dromen voor Curaçao. Ik droom van een samenleving die de uitdagingen waar we ons voor gesteld zien kan overwinnen. Dat lukt niet als we elkaar wantrouwen en als we verdeeld zijn. Laten we het vertrouwen van de ander waardig zijn door zelf verantwoordelijke daden te stellen; en onverdeeld als volk, als land en als Koninkrijk de uitdagingen waar we voor staan tegemoet treden.

Beste Curaçaoënaars,

We staan aan de vooravond van het jaar waarin we herdenken dat 160 jaar geleden de slavernij ten einde kwam. Op 19 december heeft Minister-president Mark Rutte -in datzelfde Nationaal Archief te Den Haag- excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Met de treffende woorden: “We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar, samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt.”

De Nederlandse regering ziet de excuses als een eerste stap op weg naar het vergroten van de kennis en bewustwording over het verleden, als een opening van een gesprek met betrokkenen. Gelukkig zie ik de bereidheid, ook aan deze zijde, om dat gesprek aan te gaan. Wat gezegd moet worden, moet gezegd. Wat gedaan moet worden, moet gedaan. Mijn droom voor Curaçao, die ik met zovelen van u deel, kan uitkomen als een ieder van ons daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid en het eigen vermogen aan bijdraagt.

De kracht van Curaçao zit niet alleen in onze veerkracht maar ook in onze hartelijkheid en gemeenschapszin. Als uw Gouverneur zie ik zo veel voorbeelden van de bereidheid van mensen  -jong en oud- om mee te bouwen aan die veerkrachtige samenleving waar ik van droom.

Zonder anderen tekort te doen dank ik in het bijzonder onze talloze vrijwilligers voor hun onbaatzuchtige inspanningen. Op belangrijke momenten staat u voor ons klaar, of dat nu is door omkijken naar ouderen of jongeren, uw inzet in de zorg, op het sportveld, bij het handhaven van de openbare orde, bij het schoonmaken van Curaçao of bij gevaar op zee; u bent er als dat nodig is.

Kerst herinnert ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk vaak te gemakkelijk over het hoofd zien. Omkijken naar de ander, daar draait het niet alleen met kerst, maar gedurende het hele jaar om. Iedereen is nodig en iedereen doet ertoe.

Het is Kerst, dus vieren we de geboorte van een zoon, genaamd Immanuel, hetgeen betekent:God met ons.

Vol goede hoop en overtuiging spreek ik -mede namens Herman-  mijn kerstwens voor u allen uit; er kan iets moois ontstaan als we onze beste krachten bundelen. Een voorspoedige toekomst ligt in het verschiet, mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden. Waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, ik wens u een zalig en gezegend kerstfeest.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.