Ombudsman eens met Unkobon: bestrijding armoede versnellen

Den Haag – Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is het met Unkobon eens dat de bestrijding van de armoede moet worden geïntensiveerd. Dat meldt de ombudsman naar aanleiding van het gesprek dat hij tijdens zijn bezoek aan Bonaire heeft gehad met de Bonairiaanse consumentenbond.

“De ombudsman en Unkobon zijn het eens dat er meer en sneller gewerkt moet worden aan het bestrijden van armoede. De afgelopen jaren heeft de ombudsman uitgebreid onderzoek gedaan naar de armoedeproblematiek. Hij monitort de opvolging van de aanbevelingen in de rapporten nauwgezet en werkt aan een visie op armoedeproblematiek”, aldus een persbericht.

Unkobon heeft inmiddels de Staat der Nederlanden voor de rechter gedaagd om een snelle invoering van een sociaal minimum af te dwingen.

Terugblik Nationale ombudsman

In november bezocht de Nationale ombudsman Bonaire om samen met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de stand op te maken van tien jaar klachtbehandeling en om vooruit te blikken op de komende jaren. Ook sprak hij met instanties over armoede, zorg en klachtbehandeling door Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN).

Sinds tien jaar behandelt het OLB de klachten die inwoners van Bonaire hebben over de overheid. Maar burgers op Bonaire kunnen zich ook rechtstreeks tot de ombudsman wenden zonder dat zij eerst een klacht bij het OLB hebben ingediend. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “Ik zie dat het OLB aandacht heeft voor goede klachtbehandeling. Er zijn medewerkers speciaal voor klachtafhandeling aangewezen en men wordt zich steeds bewuster van dat er van klachten veel te leren is. Ik zie ook dat er steeds meer burgers gebruik maken van het klachtrecht, daar ben ik blij mee.” De komende periode zullen de Nationale ombudsman en het OLB in gesprek blijven over de kwaliteit van de klachtbehandeling en mogelijke verbeteringen. Daarnaast zal de Nationale ombudsman in 2023 ook met de openbare lichamen van Sint Eustatius en Saba in gesprek gaan over klachtbehandeling.

Strijd tegen armoede

Met Unkobon sprak de ombudsman over de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. Veertig procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens. De ombudsman en Unkobon zijn het eens dat er meer en sneller gewerkt moet worden aan het bestrijden van armoede. De afgelopen jaren heeft de ombudsman uitgebreid onderzoek gedaan naar de armoedeproblematiek. Hij monitort de opvolging van de aanbevelingen in de rapporten nauwgezet en werkt aan een visie op armoedeproblematiek.

Externe klachtbehandeling voor Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Sinds 1 november 2022 heeft ZJCN een externe klachtadviescommissie die kan worden ingezet bij klachten van bewoners over ZJCN. De Nationale ombudsman juicht professionele en onafhankelijke klachtafhandeling toe en sprak tijdens zijn bezoek aan Bonaire met de voorzitter van de commissie, de heer Goedgedrag. Ze spraken onder andere over hun gedeelde uitgangspunt dat burgers recht hebben op onafhankelijke en individuele klachtbehandeling en ZJCN van klachten zal kunnen leren voor de toekomst. Ook bespraken ze dat er voor de ombudsman een rol is weggelegd nadat op klachten is beslist.

Afsluitend sprak de ombudsman met ZJCN en een vertegenwoordiger van Fundashon Mariadal over de kwaliteit van zorg op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij spraken onder meer over de aangekondigde sluiting van Bonlab, de continuïteit van zorg en over de behandeling van patiënten elders dan op de BES-eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.