Kamervragen over klachten over zorg op Sint Eustatius

Den Haag – De aanhoudende klachten over de zorg op Sint Eustatius zijn voor de Tweede Kamerleden Van den Berg (CDA), Van den Hil (VVD) en Paulusma (D66) reden voor het stellen van schriftelijke vragen aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van Ooijen. Directe aanleiding is het gesprek met leden van de Eilandsraad tijdens hun bezoek eerder deze maand aan Den Haag.

  1. Klopt het dat er binnen de pilot met direct doorverwijzen, die is gestart vanaf de derde week van november 2022, alleen wordt doorverwezen naar het ziekenhuis op Sint Maarten, dat slechts beperkte faciliteiten heeft en vaak niet de behandeling kan geven die nodig is? Zo nee, waar wordt dan naartoe doorverwezen? Zo ja, waarom alleen naar Sint Maarten?
  2. Klopt het dat er geen goedkeuring komt als een arts bijvoorbeeld doorverwijzing naar Columbia adviseert? En zo ja, waarom wordt het advies van de arts niet gevolgd?
  3. Klopt het dat er mensen zijn overleden door ‘lack of handling’?
  4. Wat is de reactie van u op de vele klachten dat medische informatie verloren gaat en dat deze dus niet meer vindbaar is in dossiers c.q. niet aanwezig is bij overdracht?
  5. Kunt u aangeven welke afspraken op 10 oktober 2010 onder leiding van de heer Bernard ter Haar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gemaakt, aangezien de indieners berichten ontvangen dat het toen goed was geregeld en er adequate doorverwijzingen waren?
  6. Hoeveel meldingen heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontvangen van zorginstellingen/zorgprofessionals c.q. van burgers over inadequate gezondheidszorg? Kunt u een overzicht over de laatste 5 jaar geven?
  7. Hoe is de vertegenwoordiging van de IGJ georganiseerd in Caraïbisch Nederland?
  8. Klopt het dat op Bonaire patiënten wel dialyse krijgen onder toezicht van een verpleegkundige, maar dat wordt gesteld dat dat niet mogelijk is voor Sint Eustatius? Zo ja, wat is uw toelichting hierop?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.